Hovedpastor

Vi søker etter en utviklingsorientert pastor, som sammen med menighetens lederråd, vil jobbe for å realisere menighetens visjon: «Vi ser en stadig voksende kirke med helhjertede etterfølgere av Jesus, som i fellesskap utbrer Guds rike og er en positiv og sterk innflytelse på samfunnet vi er en del av.».

 

Vi ser etter en åndelig leder som bryr seg om folk, bygger robuste team, motiverer og utruster mennesker til tjeneste og formidler evangeliet på en klar og tydelig måte. 


GÅ TIL STILLINGSUTLYSNINGEN HER

Barne- og familieleder


Vi søker en engasjert, samlende og tydelig barne- og familieleder, som sammen med lederrådet, stab og frivillige, vil jobbe for å realisere menighetens visjon: Vi ser en stadig voksende kirke med helhjertede etterfølgere av Jesus, som i fellesskap utbrer Guds rike og er en positiv og sterk innflytelse på samfunnet vi er en del av. 


GÅ TIL STILLINGSUTLYSNINGEN HER

Administrasjonsleder

Vi søker etter en ryddig og strukturert person, som sammen med menighetens administrasjons- og lederråd, vil jobbe for å realisere vår visjon. Den handler blant annet om at vi i fellesskap ønsker å utbre Guds rike og ha en positiv innflytelse på samfunnet rundt oss. 


Vi ser etter en erfaren administrasjonsleder som kan koordinere og administrere menighetens arbeid i en til tider travel hverdag. Kjennskap til administrative prosesser og rutiner vil være nødvendig, samt grunnleggende forståelse for hvordan dette fungerer for ideelle organisasjoner i en frikirkelig kontekst.


GÅ TIL STILLINGSUTLYSNINGEN HER