Hovedpastor

Vi søker etter en utviklingsorientert pastor, som sammen med menighetens lederråd, vil jobbe for å realisere menighetens visjon: «Vi ser en stadig voksende kirke med helhjertede etterfølgere av Jesus, som i fellesskap utbrer Guds rike og er en positiv og sterk innflytelse på samfunnet vi er en del av.».

 

Vi ser etter en åndelig leder som bryr seg om folk, bygger robuste team, motiverer og utruster mennesker til tjeneste og formidler evangeliet på en klar og tydelig måte. 


GÅ TIL STILLINGSUTLYSNINGEN HER

Barne- og familieleder

Vi søker en tydelig og engasjert leder for vårt ungdomsarbeid. Sammen med en annen ungdomsleder skal du lede ungdomsarbeidet.


GÅ TIL STILLINGSUTLYSNINGER HER