Barne og familieleder i 40-50%-stilling

Vi søker en engasjert, samlende og tydelig barne- og familieleder, som sammen med lederrådet, stab og frivillige, vil jobbe for å realisere menighetens visjon: Vi ser en stadig voksende kirke med helhjertede etterfølgere av Jesus, som i fellesskap utbrer Guds rike og er en positiv og sterk innflytelse på samfunnet vi er en del av

Vi ønsker deg som

• Trives sammen med barn og unge

• Har god administrativ og formidlende kompetanse

• Ser behov for en grunnfestet og voksende tro

• Kan bygge og delta i et inkluderende, attraktivt og trygt miljø

• Kan videreutvikle barne- og familiearbeidet basert på "Jesus hele livet"

 

Du får ansvaret for:

• Strategisk og administrativ oppfølging av de ukentlige aktivitetene

• Overordnet ansvar for de ulike tilbudene rettet mot barn og familier

• Å lede, inspirere og motivere medarbeidere

• Å bidra i større arrangement for barn, foreldre og familier

• Å legge til rette for gode relasjoner mellom barn, og mellom barnefamiliene


Vi tilbyr:

• Et aktivt barnearbeid med trofaste og dyktige medarbeidere

• Tilbud om kurs/konferanser

• Rutiner forankret i Trygge kirker

• Fleksibel arbeidstid

• Lønn etter PFF sine satser


Kvalifikasjoner/erfaring

• Erfaring fra barne- og familiearbeid

• Personlig egnethet vil bli vektlagt

• Bachelorgrad eller lignende er ønskelig

• Godkjent politiattest


Stillingsstørrelsen kan justeres.


Søknaden sendes til robert@skogskraft.no


Søknader vil behandles fortløpende


Spørsmål kan rettes til Robert Østreng på telefon 994 56 962