Barnekirken

I våre gudstjenester er det et eget tilbud for barn fra 4 år og oppover. Vi er alle samlet den første delen av gudstjenesten, mens barna går til sine aldersbestemte grupper i Barnekirken rett før prekenen starter. Her vil det være formidling av relevante og viktige Bibelfortellinger på barnas premisser, leker og hyggelig felleskap.


Det er Barnekirke på alle søndagsgudstjenester kl. 17:00. Siste søndag i måneden er det Storsøndag for hele familien kl. 11:00.