Barnekirke

I våre Gudstjenester er det et eget tilbud for barn fra 4 år og oppover.
Barna er med i første del av gudstjenesten, og under prekenen tilbyr Sentrumkirken barnekirke for barn fra fire år og oppover.

Kunnskap, trivsel og opplevelse er tre ord som kan beskrive våre mål for barnekirken.

Barna skal få  kunnskap om Gud og hans ord, trives og ha det hyggelig, samt oppleve at Gud er relevant i deres liv.

Kontigentinnbetaling for kalenderåret gir oss søkergrunnlag for støtte. Kontigenten er 100.- pr barn. Det er frivillig å  betale og barna er velkommen i barnekirken selv om kontigent ikke er betalt.


Det er barnekirke alle søndager det ikke er Storsøndag.


Har du spørsmål eller ønsker kontakt med vår barne- og familieleder så send gjerne en mail til Marte Myren: marte@sentrumkirken.net