Ønsker du å gi til kirkens arbeid?

Din gave gjør det mulig å drive arbeidet lokalt og internasjonalt.

Gaver til Sentrumkirken Strømmen gir rett på skattefradrag. I 2021 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for gaver med en årlig verdi på 500-50.000 kroner. Hvor mye du sparer i skatt, er avhengig av din skatteprosent. Betaler du 36% skatt, kan en gave på 50.000 gi deg 18.000 mindre å betale i skatt. Husk å huke av for dette i giverportalen.


Ønsker du å se hvordan Sentrumkirken bruker innsamlede midler, finner du årsregnskapet for 2022 her. 


Har du spørsmål angående det å gi? Skriv til post@sentrumkirken.net


Takk for at du bidrar!