Det diakonale tjenestekontor


Tirsdag 15. august kl. 10.00 åpner vi dørene til Det diakonale tjenestekontoret. 

Vårt ønske er å styrke menighetens diakonale satsning, både internt i menigheten og eksternt på Strømmen. Kontoret vil fysisk være på "Pastorkontoret", og være åpent hver tirsdag fra kl. 10.00 -13.00. 

Ønsker du å komme innom for en prat eller spise lunsj med oss så er du hjertelig velkommen.


Vi kan også nås på epost: diakoni@sentrumkirken.net eller tlf til Odd Egil 401 66 375.


Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area. No need to get caught up in the actual content of this body text, we've typed meaningless sentences.