sOLI DEO GLORIA - Gud alene skal ha æren

LOADING PLAYER…

Å kjenne Gud gjennom etterfølgelse av Jesus

LOADING PLAYER…

Kjenne Kongenes konge og gjøre ham kjent

LOADING PLAYER…

Å kjenne og vise guds kjærlighet

LOADING PLAYER…

Viktigheten av å kjenne Gud (og gjøre ham kjent)

LOADING PLAYER…