hvordan sentrumkirken ledes

Sentrumkirken ledes av det valgte lederrådet, med årsmøtet som øverste organ.

 • Robert Østreng, lederrådsmedlem

  Robert Østreng er utdannet innen skogbruk og er daglig leder og eier av selskapet Skogskraft AS. Han har tidligere vært ungdomspastor i Sentrumkirken. I dag er han engasjert i forkynnelse og leder menighetens konfirmasjonsarbeid, Tentro, sammen med sin kone, Susanna. 

 • Truls Liland, leder for lederrådet og daglig leder

  Truls Liland er utdannet innen økonomi, ledelse og teologi og har mange års ledererfaring i næringslivet og akademia. Han har lenge vært engasjert i menighet og menighetsledelse og er blant annet engasjert i forkynnelse og undervisning i Sentrumkirken. 

 • Anita Hykkerud, lederrådsmedlem

  Anita Bekkesletten Hykkerud er utdannet lærer og skoleleder og har erfaring både fra kristne friskoler og offentlige grunnskoler. I Sentrumkirken er Anita blant annet ansvarlig for smågruppearbeidet og kirkens barneaktiviteter.


 • Odd Egil Høibråten, lederrådsmedlem

  Odd Egil Høibråten er utdannet innen salg og markedsføring og har mange års erfaring fra næringslivet. Han har de siste årene engasjert seg for det diakonale arbeidet i menigheten. I den forbindelse har han gjennomført studieemner i kristen sjelesorg ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad.