hvordan sentrumkirken ledes

Sentrumkirken ledes av det valgte lederrådet, med årsmøtet som øverste organ.

  • Robert Østreng, lederrådsmedlem

    Robert Østreng er utdannet innen skogbruk og er daglig leder og eier av selskapet Skogskraft AS. Han har tidligere vært ungdomspastor i Sentrumkirken. I dag er han engasjert i forkynnelse og leder menighetens konfirmasjonsarbeid, Tentro, sammen med sin kone, Susanna. 

  • Truls Liland, leder for lederrådet og daglig leder

    Truls Liland er utdannet innen økonomi, ledelse og teologi og har mange års ledererfaring i næringslivet og akademia. Han har lenge vært engasjert i menighet og menighetsledelse og er blant annet engasjert i forkynnelse og undervisning i Sentrumkirken. 

  • Odd Egil Høibråten, lederrådsmedlem

    Odd Egil Høibråten er utdannet innen salg og markedsføring og har mange års erfaring fra næringslivet. Han har de siste årene engasjert seg for det diakonale arbeidet i menigheten. I den forbindelse har han gjennomført studieemner i kristen sjelesorg ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad.