60+

Denne samlingen avholdes to kvelder i halvåret med aktuelle gjester som deler fra livet.


Servering av middag, kaffe og kaker.

Sang, musikk, sosialt samvær og kollekt.


Sommertur 4. juni. Mer info kommer  


Det er mulig å bestille transport til disse samlingene ved å ringe

Sigbjørn Myren 404 96 147 innen mandagen før.

Årets 60+ tur

Årets 60+ tur går til Losby Gods, torsdag 9.juni kl 15.30

For påmelding og eventuelt behov for transport, ta kontakt med Sigbjørn Myren tlf 404 96 147 innen 31.05


Pris per pers kr 350,-

Dette inkluderer "historisk vandring", varm mat, kaffe og kake. 


Vi møtes på parkeringsplassen på Losby kl 15.15.