60+

Denne samlingen avholdes 2 tirsdager i halvåret

med aktuelle gjester som deler fra livet.


Servering av middag, kaffe og kaker.

Sang, musikk, sosialt samvær og kollekt.


Neste 60+ blir en dag i november kl. 17:30. Mer info kommer.


Det er mulig å bestille transport til disse samlingene ved å ringe

Sigbjørn Myren 404 96 147 innen mandagen før.