60+

Denne samlingen avholdes 2 tirsdager i halvåret

med aktuelle gjester som deler fra livet.


Servering av middag, kaffe og kaker.

Sang, musikk, sosialt samvær og kollekt.


Datoer for 2021 vil snart bli lagt ut her. 


Det er mulig å bestille transport til disse samlingene ved å ringe

Sigbjørn Myren 404 96 147 innen mandagen før.