60+

Denne samlingen avholdes to kvelder i halvåret med aktuelle gjester som deler fra livet.


Servering av middag, kaffe og kaker.

Sang, musikk, sosialt samvær og kollekt.


Sommertur 4. juni, klokken 16.30 til Bogstad gård. 

Påmelding innen 27. mai. Pris 420,- 


Det er mulig å bestille transport til disse samlingene ved å ringe

Sigbjørn Myren 404 96 147 innen mandagen før.