Større glede i parforholdet   

Sentrumkirken ønsker å hjelpe par til å ha større glede av parforholdet sitt og holder derfor Prep-kurs. Prep-kurs er et kommunikasjonskurs som ønsker å øke bevisstheten rundt faresignaler, samt motivere å bruke verktøyene man lærer for å få til en bedre kommunikasjon. På et  prep-kurs er det både alvor og humor. Kurset handler om forventninger, glede, kjærlighet, vennskap, tilgivelse og mye kommunikasjon.


Prep er et pedagogisk kurs der det også er lagt opp til parvise samtaler og øvelser i alle øktene. Kurset legger ikke opp til deling i plenum. Det er parforholdet som er i fokus denne helgen. Det er et forskningsbasert kurs, som er tatt inn til Norge av Modum Bad. Våre kurslederne er sertifisert av Modum Bad. Kurset er religionsnøytralt og passer også for de som ikke har tilknytning til Sentrumkirken.

temaer

 • Innledning og presentasjon
 • Hvorfor ble vi et par
 • Forventninger
 • Kommunikasjonshinder
 • Fire faresignaler
 • Tale- og lytteteknikk
 • Hva er problemet egentlig
 • Oppgjør, tilgivelse og forsoning
 • Problemløsningsmodell
 • Vennskap og glede
 • Sensualitet og seksualitet
 • Grunnverdier og livssyn
 • Hengivenhet og forpliktelse
 • Oppsummering/grunnregler

PREP SAMLIVSKURS

Dato for neste PREP-kurs er lørdag 16. til søndag 17. oktober 2021.


For mer info, kontakt Anita Rolén på 976 75 096 eller anita.rolen1103@gmail.com