høsten tema

Her for å bli er tittelen på en bok av Stefan Gustavsson som vil danne grunnlaget for temaene for gudstjenestene og smågruppesamlingene i Sentrumkirken høsten 2022. Et overordnet tema her vil være å se nærmere på hva det innebærer å følge Jesus og hva Bibelen sier om sann åndelighet. Vi håper dette vil bidra til å videreutvikle en bibelsk virkelighetsforståelse og et kristent verdensbilde innen viktige områder i livet og hva dette igjen innebærer i våre liv. På mange måter vil vi se nærmere på troens innhold og tilhørende praksiser, på en måte som forhåpentligvis hjelper oss å reflektere mer over viktige bibelske prinsipper og ikke bare «pugge de rette svarene».

UKE 47/23.11/FELLESSKAP

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 20.11. Talen legges ut som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 23. november:

 1. Hvordan er ditt gudsbilde sett i lys av 1. Johannes 4.7-11?
 2. Bibelen bruker begreper om nære relasjoner for vår relasjon med han. Har du selv, eller hørt andre fortelle om, erfaringer som kan belyse det?
 3. Hvordan kan menigheten være svaret på vår tids problem: ensomhet. Hva kan du gjøre?

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 23november kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. Opptak fra innledningen blir tilgjengelig på Facebook i etterkant. 

uke 45/09.11/helhjertet etterfølgelse

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 06.11. Talen legges ut som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 9. november:

 1. Er helhjertet etterfølgelse av Jesus noe Gud forventer av meg? Hva er egentlig alternativet til å leve helhjertet?
 2. Er det noe konkret som hindrer meg i å leve helhjertet?
 3. Hva og hvem er løsningen på menneskers grunnleggende problem? Hva er det Jesus inviterer oss til i Matt 11,28-30? Er vi åpne og villige til å komme som vi er til Gud?

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 9. november kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. Opptak fra innledningen blir tilgjengelig på Facebook i etterkant. 

uke 43/26.10/GODE Forvaltere

Klikk bildet for følgeark med oppsummering fra talen søndag 23.10. Talen legges ut som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 26. oktober:

 1. Hvordan forholder vi oss til å eie, skape og gi videre? Gud er opptatt av alle tre delene. Er det noe som er krevende? Skam? Enkelt? Ignorerer vi det? Les evt Forkynneren 5: 7- 19. 
 2. Hvorfor er Bibelen så opptatt av penger? Hva tenker du rundt Jesus sitt sitat om at vi kan ikke tjene både Gud og Mammon?
 3. Vi er satt til å være gode forvaltere av skaper­verket. Hvordan ser det ut for deg, og hva kan vi gjøre i våre liv for å ta det på alvor?

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 26. oktober kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. Opptak fra innledningen blir tilgjengelig på Facebook i etterkant. 

UKE 41/12.10/guds ledelse

Klikk bildet for følgeark med oppsummering fra talen søndag 11.09. Talen legges ut som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 12. oktober:

 1. Hvordan kan vi si at Guds ledelse er et viktig område i Bibelen? Hvilke andre eksempler kan brukes for å illustrere dette?
 2. Hva sier Bibelen om Åndens ledelse i Gal. 5 og Rom. 8? På hvilke andre områder trenger vi Hans ledelse?
 3. Hva hindrer oss i å erfare mer av Guds ledelse i våre liv? Og hva kan vi gjøre for å oppleve mer av dette?

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 12. oktober kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. Opptak fra innledningen blir tilgjengelig på Facebook i etterkant. 

uke 39/28.09/Guds gjenopprettelsesplan

Klikk bildet for følgeark med oppsummering fra talen søndag 18.09. Talen legges ut som lydfil her.


Spørsmål til samtale:

 1. Hvordan vil du beskrive den store fortellingen i Bibelen? Hva er viktige elementer i denne historien?
 2. Handler kristenlivet mest om at vi er reddet for himmelen og skal vente på dette? Eller er det noe mer? Hva ligger i så tilfelle i dette «mer»?
 3. Hvordan virker Gud i våre liv? Har du eksempler på ting Gud har gjort i ditt liv?

Det var visjonskveld på Sentrumkirken onsdag 28. september kl. 20:00 og ikke digital samtalestarter som vanlig. Det er imidlertid laget et dokument med spørsmål og oppsummerende tekst fra talen søndag 18.09 her som gruppene kan bruke om de ønsker det.  

UKE 35/30.08/Guds opprinnelige plan

Klikk bildet for følgeark med oppsummering fra talen søndag 28.08. Talen legges ut som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 30. august:

 1. Hva er din reaksjon på påstanden om at menneske ikke er skapt for himmelen, men hører til på jorden? 
 2. Hvordan kan vi bli tryggere i det å være menneskelige og forvente Guds nærvær i livene våre?
 3. Hva betyr det av vår bevegelse (sann åndelighet) skal være til jorden og ikke bort fra den?

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 30. august kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. Opptak fra innledningen blir tilgjengelig på Facebook i etterkant. 


smågrupper

Smågruppene i Sentrumkirken er der livet leves, fellesskapet blir nært og vennskap utvikles. Hver gruppe er unik og samtidig med på å fylle hensikten for smågruppene i menigheten. Vi arbeider for at alle som ønsker det skal finne seg til rette i en smågruppe, uansett livssituasjon eller alder. Ønsker du å bli med i en gruppe, ta kontakt på post@sentrumkirken.net