uke 38 / 22. sept. / omsorg

Hør Truls Lilands tale om Salme 121 fra søndag 19.09.21 her.


Klikk bildet for følgeark med oppsummering fra Salme 121 og Salme 120-134 i The Message-utgaven.


Spørsmål til samtalen 22. september:

  1. Hva innebærer det at Herren alltid er med oss og ser oss? Hvordan kan vi erfare dette i våre liv? Bruk gjerne egne erfaringer for å forklare. 
  2. Hva kan være grunner til at vi ikke alltid er trygge på at Gud vil hjelpe og bevare oss? Hender det at vi som troende noen ganger stoler mer på noe annet enn på Herren (oss selv, andre mennesker, våre egne evner, vår velstand, osv.)? Og påvirker det i tilfelle vår relasjon med Ham? 
  3. Hvordan kan vi vokse i tro og tillit til Jesus?

Smågruppene møtes onsdag 22. september kl. 20:00 med en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15, enten man møtes fysisk eller digitalt. 


Nedenfor finner du en lenke til å koble deg opp på Zoom, enten du allerede er med i en gruppe eller vurderer å bli med i en. Logg deg på Zoom (evt. Join a Meeting - Zoom og meeting id: 460 546 1320).

smågrupper

Smågruppene i Sentrumkirken er der livet leves, fellesskapet blir nært og vennskap utvikles. Hver gruppe er unik og samtidig med på å fylle hensikten for smågruppene i menigheten. Vi arbeider for at alle som ønsker det skal finne seg til rette i en smågruppe, uansett livssituasjon eller alder. Ønsker du å bli med i en gruppe, ta kontakt på fred@sentrumkirken.net

høstens tema

Lang lydighet er navnet på ei bok av Eugene H. Peterson, mannen bak «The Message Bible», som gir utgangspunkt for mye av fokuset i gudstjenestene og smågruppene dette skoleåret. Lang lydighet kan også høres ut som en alternativ måte så si «helhjertede etterfølgere» på, som er det andre leddet i Sentrumkirkens visjon, eller «Jesus hele livet» på, som er trosopplæringsplanen Sentrumkirken har tatt i bruk for 0-19 årsgruppen. Vårt håp er at denne reisen vil styrke både dybden og varigheten av vårt disippelskap.