UKE 2 / 12. januar / arbeid

Klikk bildet for følgeark med oppsummering fra Salme 127 og Salme 120-134 i The Message-utgaven. Hør Truls Lilands tale om Salme 127 her.


Spørsmål til samtalen 12. januar:

  1. Hva betyr forvalterperspektivet for måten vi utfører vårt arbeid på? Andre oppgaver Gud har gitt oss? Måten vi lever våre liv?
  2. Hvordan kan vi få se Guds plan bli virkeliggjort ennå mer i vårt arbeidsliv? Kan vi erfare mer av Guds velsignelse på dette området (arbeid)?
  3. Hva betyr det at Gud er med oss i vårt arbeid, i vår familie og andre livsområder?

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 12. januar kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. Opptak fra innledningen blir tilgjengelig på Facebook i etterkant. 


vårens tema

Lang lydighet er navnet på ei bok av Eugene H. Peterson, mannen bak «The Message Bible», som gir utgangspunkt for mye av fokuset i gudstjenestene og smågruppene dette skoleåret. Lang lydighet kan også høres ut som en alternativ måte så si «helhjertede etterfølgere» på, som er det andre leddet i Sentrumkirkens visjon, eller «Jesus hele livet» på, som er trosopplæringsplanen Sentrumkirken har tatt i bruk for 0-19 årsgruppen. Vårt håp er at denne reisen vil styrke både dybden og varigheten av vårt disippelskap.


NEDENFOR finner du taler og materiell på de salmene som allerede er gjennomgått.

smågrupper

Smågruppene i Sentrumkirken er der livet leves, fellesskapet blir nært og vennskap utvikles. Hver gruppe er unik og samtidig med på å fylle hensikten for smågruppene i menigheten. Vi arbeider for at alle som ønsker det skal finne seg til rette i en smågruppe, uansett livssituasjon eller alder. Ønsker du å bli med i en gruppe, ta kontakt på fred@sentrumkirken.net