En oppgave som passer dine gaver

Sentrumkirkens arbeid drives for det meste gjennom frivillig innsats. Folk velger å engasjere seg som frivillig i kirkens arbeid blant annet fordi de:

  • Oppdager og utvikler sine gaver
  • Opplever fellesskap og vennskap med de en tjener sammen med
  • Vil bidra med å spre evangeliet og utbre Guds rike
  • Får noe igjen med å engasjere seg i form av glede og tilfredshet

Se gjennom valgene nedenfor om noe av dette kan passe for deg!