En oppgave som passer dine gaver

Sentrumkirkens arbeid drives for det aller meste gjennom de frivilliges store innsats. Folk velger å engasjere seg frivillig i kirkens arbeid bl.a. fordi en

  • oppdager og utvikler sine gaver
  • opplever fellesskap og vennskap med de en tjener sammen med
  • vil bidra med å spre evangeliet og utbre Guds rike
  • får noe igjen med å engasjere seg i form av glede og tilfredshet

Se gjennom valgene nedenfor om noe av dette kan passe for deg!