vISJON

Vi ser en stadig voksende kirke med helhjertede etterfølgere av Jesus, som i fellesskap utbrer Guds rike og er en positiv og sterk innflytelse på samfunnet vi er en del av.


VERDIER

  • Inkluderende: Alle som kommer til Sentrumkirken skal kjenne seg velkomne og verdsatt som de er uansett bakgrunn, livssituasjon og ståsted.    
  • Helhjertede: For oss er det viktig å sette Jesus først og gi oss helt til Bibelen budskap om etterfølgelse. Vi ønsker å være mennesker som kjennetegnes av høy integritet og samsvar mellom liv og lære.
  • Synlig: Være tilstede og delaktige i det som skjer i samfunnet og være gjenkjent som en livskraftig nytestamentlig menighet.
  • Relevant: Det viktig at alt vi gjør treffer behov hos mennesker i dag og at vi kommuniserer på en måte som blir forstått. 
  • Nyskapende: Vi oppmuntrer til kreativitet og nytekning og ønsker å gjøre ting annerledes og på nye måter når det hjelper oss i å oppfylle vårt oppdrag som menighet. 


sentrumkirkens visjon & verdier på 20 sekunder

LOADING PLAYER…