bønnesamlinger

På bønnesamlingene «Tettere på Jesus» vil vi søke Gud, være i Hans nærhet og be for ulike behov. 


Det er regelmessige bønnesamlinger hver tirsdag formiddag kl. 10.00 i Sentrumkirken. Dessuten startes det opp med samlinger på kveldstid i 2024 på følgende dager: 

- Torsdag 15. februar

- Torsdag 29. februar 

- Torsdag 7. mars 


Samlingene starter kl. 19.00 og vil være i Sentrumkirkens lokaler.


På samlingene vil det først være litt undervisning og inspirasjon om aktuelle temaer, før vi bruker tid i tilbedelse og stillhet. Det er satt opp flere bønnestasjoner hvor vi ber for forskjellige bønneemner, både for personer som ønsker forbønn, for lokalområdet vårt og andre viktige bønneemner. 


Det vil også være muligheter for forbønn eller bare sitte å være i Gud nærhet og ta i mot fra Jesus. Samlingene skal være et sted hvor vi kan legge fra oss tunge ting vi bærer på og ta imot Guds velsignelse. Noe av hensikten her er å tilrettelegge for at du kan finne tid til å lytte etter hva Gud vil formidle til akkurat deg. Vi ønsker at du skal få se mer av det Gud gjør og vil gjøre i ditt liv, samt få en opplevelse av Guds nærvær og omsorg for deg.


Samtidig vil det bli bønn for mennesker som trenger Guds hjelp og inngripen, samt for menigheten vår. Dessuten er det mange behov og utfordringer i nærområdene våre og vi kan bidra med bønn.


«Du har skapt meg, Gud og mitt hjerte er urolig til det finner sin ro i deg,» sa kirkefaderen Augustin (354-430 e. Kr.). Vi trenger Guds fred i en urolig verden.