Hovedpastor 60-100 %

Vi søker etter en utviklingsorientert pastor, som sammen med menighetens lederråd, vil jobbe for å realisere menighetens visjon: «Vi ser en stadig voksende kirke med helhjertede etterfølgere av Jesus, som i fellesskap utbrer Guds rike og er en positiv og sterk innflytelse på samfunnet vi er en del av.».

 

Vi ser etter en åndelig leder som bryr seg om folk, bygger robuste team, motiverer og utruster mennesker til tjeneste og formidler evangeliet på en klar og tydelig måte.

 

Stillingens tittel og hovedfunksjon

 • Pastor (forkynner, teamleder, menighetsleder og hyrde)
 • Øverste åndelige leder i Sentrumkirken
 • Leder av menighetens lederråd (LR) og sammen med LR lede menigheten

Stillingens ansvar og mandat

 • Lede i tråd med menighetens visjon, verdigrunnlag og teologiske ståsted
 • Bygge flergenerasjonsmenighet med et sterkt fokus på neste generasjon
 • Være en ressurs og pådriver for menighetens ulike virkegrener

Viktigste arbeidsoppgaver

 • Forkynnelse og åndelig veiledning
 • Leder- og medarbeiderutvikling
 • Strategi og organisasjonsutvikling
 • Representere menigheten utad
 • Planlegge og lede lederrådsmøtene

Kvalifikasjoner/personlige egenskaper

 • Nyskapende og mulighetsorientert
 • Kan skape resultater gjennom team (lagspiller og teambygger)
 • Utvikle og motivere ledere og medarbeidere
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsbyggende evner, samt ser den enkelte
 • Tenker og jobber strategisk og helhetlig
 • Motiveres av og deler menighetens visjon, verdier og teologiske ståsted

Utdannelse og erfaring

 • Har teologisk utdannelse; Bachelor eller tilsvarende
 • Har minimum 3-4 års relevant ledererfaring

Vi kan tilby

 • En meningsfull, variert og interessant jobb med mulighet for å utgjøre en forskjell i menneskers liv
 • Gode muligheter for å utvikle innholdet i egen arbeidshverdag
 • Lønn etter avtale

Søknad og CV sendes til: trulsliland@gmail.com. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju før endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne, vil erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

 

Sentrumkirken Strømmen er en pinsemenighet og aktuelle kandidater må være motivert av og kunne identifisere seg med menighetens teologiske ståsted, visjon og verdigrunnlag.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Truls Liland, 934 76 933 / trulsliland@gmail.com