Administrasjonsleder (40-50 %)

Vi søker etter en ryddig og strukturert person, som sammen med menighetens administrasjons- og lederråd, vil jobbe for å realisere vår visjon. Den handler blant annet om at vi i fellesskap ønsker å utbre Guds rike og ha en positiv innflytelse på samfunnet rundt oss. Vi ser etter en erfaren administrasjonsleder som kan koordinere og administrere menighetens arbeid i en til tider travel hverdag. Kjennskap til administrative prosesser og rutiner vil være nødvendig, samt grunnleggende forståelse for hvordan dette fungerer for ideelle organisasjoner i en frikirkelig kontekst.


I menigheten er det mange som bidrar frivillig på ulike områder. Vår administrative leder vil ha en viktig koordinerende rolle inn mot menighetens ledelse, virksomhetsområder og stab. 

 

Stillingens ansvar og mandat

 • Lede i tråd med menighetens visjon og verdigrunnlag
 • Sørge for gode rutiner, systemer og prosesser i menighetens administrative arbeid
 • Bidra til god informasjonsflyt og kommunikasjon internt i menigheten og til relevante interessenter (som lokale myndigheter, samarbeidspartnere og Pinsebevegelsen sentralt)
 • Være en administrativ ressurs og støtte for menighetens lederråd, administrasjonsråd og ulike virkegrener

Viktige arbeidsoppgaver

 • Koordinere menighetens arbeid i samarbeid med ulike virkegrener
 • Sørge for gode og hensiktsmessige systemer og prosesser for menighetens arbeid
 • Tilrettelegge for god, relevant og tydelig kommunikasjon internt og eksternt (i kanaler som e-post, nettside, sosiale medier, osv.)
 • Være en administrativ ressurs for ulike virkegrener, samt menighetens administrasjons- og lederråd
 • Lage og videreutvikle gode og hensiktsmessige økonomiske rutiner, herunder følge opp regnskapsfører og ledere med budsjettansvar
 • Delta i administrasjonsrådets møter

Personlige egenskaper

 • Er strukturert og ryddig
 • Ser sammenhenger og kan utvikle gode administrative systemer
 • Har gode kommunikasjons- og relasjonsbyggende evner
 • Har god gjennomføringsevne
 • Er selvstendig og initiativrik

Kvalifikasjoner, utdannelse og erfaring

 • Har relevant yrkesbakgrunn og/eller utdannelse; helst Bachelor eller tilsvarende
 • Har minimum 2-3 års relevant arbeidserfaring
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

Vi kan tilby

 • En meningsfull, variert og interessant jobb med mulighet for å utgjøre en forskjell i menneskers liv
 • Fleksibilitet til å strukturere egen arbeidshverdag, dog med noen faste kontordager for stabsmøter, m.m.
 • Lønn etter avtale

Søknad og CV sendes til: trulsliland@gmail.com. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju før endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne, vil erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

 

Sentrumkirken Strømmen er en pinsemenighet og aktuelle kandidater må være motivert av og kunne identifisere seg med menighetens teologiske ståsted, visjon og verdigrunnlag.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Truls Liland, 934 76 933 / trulsliland@gmail.com