Søndag i sentrumkirken

Sentrumkirken møtes til inspirerende gudstjenester for alle generasjoner hver søndag kl. 17:00 (kl. 11:00 siste søndag i måneden). Søndagsskole/barnekirke.

Ale som kommer til våre gudstjenester og samlinger skal føle seg velkommen og inkludert, uansett bakgrunn, tro eller sesong i livet. 

Vi ønsker å skape gode møteplasser mennesker imellom og mellom mennesker og Gud.