Søndag i sentrumkirken

Vi har gudstjeneste søndag kl. 17:00, mens siste søndag i måneden er det Storsøndag for hele familien kl. 11:00. Det er barnekirke (søndagsskole) med tilbud til alle barn fra 4-13 år. Les mer her. Det er også kafé etter gudstjenesten. 


Hva skjer?          

- Mandag 20. mai kl. 17.00: Gudstjeneste, Truls Liland taler.

- Søndag 26. mai kl. 11:00: Storsøndag for hele familien. 
- Søndag 2. juni kl. 17.00: Gudstjeneste, Fred Håberg taler.

Velkommen skal du være! 


ALLe som kommer til våre gudstjenester og samlinger skal føle seg velkommen og inkludert, uansett bakgrunn, tro eller sesong i livet.