Søndag i sentrumkirken

Sentrumkirken ønsker velkommen til Gudstjenester for alle generasjoner hver søndag kl. 17:00, bortsett fra siste søndag hver måned. Da møtes vi til Storsøndag for hele familien kl. 11:00. Det er barnekirke (søndagsskole) med tilbud til alle barn fra 3-12 år alle søndager. Les mer her. Det er også kafé etter gudstjenesten. 


Hva skjer?    

- Søndag 04. juni kl. 17.00: Gudstjeneste. Truls Liland taler  

- Søndag 11. juni kl. 17.00: Gudstjeneste, Fred Håberg taler

- Søndag 18. juni kl. 12.00: Sommeravslutning. Gøy på landet. 

 

Velkommen skal du være! 


ALLe som kommer til våre gudstjenester og samlinger skal føle seg velkommen og inkludert, uansett bakgrunn, tro eller sesong i livet.