Søndag i sentrumkirken

Sentrumkirken ønsker velkommen til Gudstjenester for alle generasjoner hver søndag kl. 17:00, bortsett fra siste søndag hver måned. Da møtes vi til Storsøndag for hele familien kl. 11:00. Det er barnekirke (søndagsskole) med tilbud til alle barn fra 3-12 år alle søndager. Les mer her. Det er også kafé etter gudstjenesten. 


Hva skjer?

- Søndag 05. februar kl. 17.00: Truls Åkerlund taler. 

- Søndag 12. februar kl. 17.00: Robert Østreng taler. Dåp

- Søndag 19. februar kl. 17.00: Truls Liland taler. 

- Søndag 26. februar kl. 11.00: Storsøndag for hele kirken. Andakt,  

   lek og fellesskap. 


Velkommen skal du være! 


Alle som kommer til våre gudstjenester og samlinger skal føle seg velkommen og inkludert, uansett bakgrunn, tro eller sesong i livet.