Søndag i sentrumkirken

Vi har gudstjeneste søndag kl. 17:00, mens siste søndag i måneden er det Storsøndag for hele familien kl. 11:00. Det er barnekirke (søndagsskole) med tilbud til alle barn fra 4-13 år. Les mer her. Det er også kafé etter gudstjenesten. 


Hva skjer?       

- Søndag 03. mars kl. 17.00: Gudstjeneste. Truls Liland taler

- Søndag 10. mars kl. 17.00: Gudstjeneste. Fred Håberg taler

- Søndag 17. mars kl. 11.00: Storsøndag for hele familien. 

- Søndag 24. mars kl. 11:00: Gudstjeneste (Palmesøndag). Truls Liland taler


Velkommen skal du være! 


ALLe som kommer til våre gudstjenester og samlinger skal føle seg velkommen og inkludert, uansett bakgrunn, tro eller sesong i livet.