Søndag i sentrumkirken

Sentrumkirken ønsker velkommen til Gudstjenester for alle generasjoner hver søndag kl. 17:00, bortsett fra siste søndag hver måned. Da møtes vi til Storsøndag for hele familien kl. 11:00. 

Det er barnekirke (søndagsskole) med tilbud til alle barn fra 3- 12 år alle søndager. Les mer her.


Hva skjer?: 

- 08. mai, kl. 11.00. Tentro høytidsgudstjeneste

- 15. mai. Ingen gudstjeneste hos oss

-17. mai, kl 17.00. Stor fest for hele menigheten. Tog og brass, andakt og leker. Menighetens medlemmer tar med til bevertning. 


Velkommen skal du være! 


Alle som kommer til våre gudstjenester og samlinger skal føle seg velkommen og inkludert, uansett bakgrunn, tro eller sesong i livet.