Søndag i sentrumkirken

Sentrumkirken møtes til inspirerende gudstjenester for alle generasjoner hver søndag kl. 17:00, bortsett fra siste søndag hver måned. Da møtes vi til Storsøndag for hele familien kl. 11:00. Barnekirke (søndagsskole) med tilbud til alle barn fra 3- 12 år alle søndager.


Fra 27. juni til 8. august er det ferieavvikling og derfor ingen offentlige samlinger.


Søndag 15. august: Sommermøte kl. 17:00 med opplegg for barna parallelt.

Søndag 22. august kl. 17:00. Oppstartsgudstjeneste med barnekirke.


Ale som kommer til våre gudstjenester og samlinger skal føle seg velkommen og inkludert, uansett bakgrunn, tro eller sesong i livet.