Fast givertjeneste

Sentrumkirken er som de fleste frimenigheter drevet av frivillige gaver.

Det er flere måter å gi på for å støtte arbeidet vi driver, noen gir i kollekten som samles inn i gudstjenestene vi har.

Andre gir via fast trekk fra konto til konto.

Med denne ordningen kommer man også inn i en skattefritaksordning som gir fordeler for giver.

Last ned skjema om du ønsker å gi fast til Sentrumkirken Strømmen.

Vi er veldig takknemlig for alle som støtter vårt arbeid.