Hva vi ber for

Vi ber for Strømmen og alle som bor der. Og vi ber om å bli klar over hvilke behov vi skal være med og møte. 


Så ber vi for Sentrumkirken og den oppgave Gud har for kirken lokalt på Strømmen og utover.


Og vi ber for alle de frivillige i kirken - at de skal få blomstre i sine kall og gaver og se drømmer bli virkelighet.