Sentrumkirkens årsmøte for 2020

Velkommen til Sentrumkirkens årsmøte for 2020 tirsdag 23. mars kl 19:30 . Årsmøtet avholdes digitalt og du deltar via denne lenken på zoom https://us02web.zoom.us/j/4605461320?pwd=ZzF1N1J1Tm01Rlpjd05CS2JxbEhwQT09
Dagsorden: 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenning av referat fra forrige menighetsmøte (2/2-21)
  3. Valg av to personer til signering av protokollen
  4. Godkjenning av årsregnskap for 2020
  5. Årsrapport – til orientering
  6. Godkjenning av budsjett for 2021
  7. Virksomhetsplan – til orientering
  8. Orienteringssaker
  9. Eventuelt


Årsrapporten for 2020 kan lastes ned her