innkalling til menighetsmøte 25. januar

Velkommen til menighetsmøte på Sentrumkirken

tirsdag 25. januar kl.19.30


Saksliste:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Referat fra forrige menighetsmøte
  3. Valg på ny leder av lederrådet: Truls Liland
  4. Diverse informasjoner: a) Orientering om lederrådets videre arbeid etter Fred Håbergs avslutning, b) Orientering om årsmøtet 29. mars, c) Orientering om viktige datoerMenighetsmøtet er åpent. 

Det er også mulig å følge menighetsmøtet via Zoom.


Velkommen!

Mvh. Lederrådet