Søndager i sentrumkirken

Dette skjer i Sentrumkirken framover:     

- 23 feb, kl. 11.00: Møte, Svein Heiestad taler. 

- 01 mars, kl. 17.00: Storsøndag. En litt anderledes gudstjeneste hvor vi er sammen alle sammen. Rejoice kids deltar

- 08 mars, kl. 17.00: Møte, Hege Skavern taler. 

- 15 mars, kl. 17.00: Møte, Truls Liland taler. 

    


Alle våre samlinger er åpne for deg, og vi har søndagsskole hver søndag. 

Du er hjertelig velkommen!    

Sentrumkirken ønsker at alle som kommer til våre gudstjenester og samlinger skal føle seg velkommen og inkludert!

Uansett tro eller sesong i livet ønsker vi å skape gode møtepunkter mellom mennesker og Gud. Velkommen skal du være