Søndager i sentrumkirken

Dette skjer i Sentrumkirken framover:     

- 15. des, kl. 11.00: Gudstjeneste, Anita Hykkerud taler. Adventsstund. 

- 24. des, kl. 15.00: Høytidsgudstjeneste. Velkommen til å starte julekvelden sammen med oss. 

- 5. jan, kl. 17.00: Jule og nyttårsfest for alle! Andakt, sang og gang rundt treet. Poser til barna og mye lek og moro.  


Alle våre samlinger er åpne for deg, og vi har søndagsskole hver søndag. 

Du er hjertelig velkommen!    

Sentrumkirken ønsker at alle som kommer til våre gudstjenester og samlinger skal føle seg velkommen og inkludert!

Uansett tro eller sesong i livet ønsker vi å skape gode møtepunkter mellom mennesker og Gud. Velkommen skal du være