Søndager i sentrumkirken

Dette skjer i Sentrumkirken framover: 

- 14 april, kl. 11.00: Møte med Trygve Bekkesletten. Vi deler nattverd

- 22 april, kl. 17.00: 2 påskedag. Ungdommene deler fra leir.

- 28 april, kl. 11.00: Møte med Truls Liland

- 5 mai, kl. 17.00: Familiemøte med Svein Robert Solberg og Rejoice kids


Alle våre samlinger er åpne for deg, og vi har søndagsskole hver søndag. 

Du er hjertelig velkommen!    

     Sentrumkirken

     ønsker at alle som

     kommer til

     gudstjenester og

     våre aktiviteer skal

     føle seg velkommen

     og inkludert!

     Dette er en verdi

     vi jobber med!