Søndag i Sentrumkirken

Søndag i Sentrumkirken inneholder til vanlig

  • Lovsang, tale, info, kollekt, 
  • søndagsskole (4 år og oppover), lekerom for de mindre barna.
  • Vi avslutter sammen i kafeen med mat og prat.

De fleste søndager begynner kl. 1700,

men siste søndag i månenden har vi formiddagsmøte kl. 1100