Bønn

Vi tror at Gud hører vår bønn og at Han svarer.

Svaret er ikke alltid slik vi har bestilt det, men Gud svarer utifra sin allvitende kunnskap og kjærlighet til oss.

Han ønsker at vi skal snakke med Han om alt, be om det som vi trenger, takke for det vi får og dele vårt livet med Han. Han forstår også de bønner vi ikke klarer sette ord på.


Filipperbrevet 4, 6-7;

"Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus."

Målrettet bønn

Annenhver torsdag kl. 19-2000

12 mars, 26 mars, 23 april, 7 mai og 4 juni


Her har vi en samling med bønn som tema.
Her kan du komme å  delta i bønn for

lokale, nasjonale og internasjonale

bønneemner som engasjerer oss.
Velkommen til Sentrumkirken for å  be.
Vi møtes i kafelokalene i underetasjen.