60+

Denne samlingen avholdes 2 tirsdager i halvåret

med aktuelle gjester som deler fra livet.


Servering av middag, kaffe og kaker.

Sang, musikk, sosialt samvær og kollekt.


Tirsdag 11 feb og 21 april kl 1730


Det er mulig å bestille transport til disse samlingene ved å ringe

Sigbjørn Myren 404 96 147 innen mandagen før.