Sentrumkirkens årsmøte for 2019

Velkommen til Sentrumkirkens årsmøte for 2019 onsdag 20. mai kl 19:30 . Årsmøtet avholdes digitalt og du deltar via denne lenken på zoom

https://us02web.zoom.us/j/4605461320


Dagsorden: 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Godkjenning av referat fra forrige menighetsmøtet 27/3-20.
  3. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll.
  4. Årsrapport for 2019 - til orientering.
  5. Presentasjon og godkjenning av regnskap for 2019 og budsjett 2020.
  6. Virksomhetsplan.
  7. Orienteringssaker: Sentrumkirken under koronakrisen (Omsorg, Økonomi, Plan for gjenoppstart av virksomheter,  Nytt system for fast givertjeneste)