Større glede i parforholdet   

Sentrumkirken ønsker å hjelpe par til å ha større glede av parforholdet sitt og holder derfor Prep-kurs. Prep-kurs er et kommunikasjonskurs som ønsker å øke bevisstheten rundt faresignaler, samt motivere å bruke verktøyene man lærer for å få til en bedre kommunikasjon. På et  prep-kurs er det både alvor og humor. Kurset handler om forventninger, glede, kjærlighet, vennskap, tilgivelse og mye kommunikasjon.


Prep er et pedagogisk kurs der det også er lagt opp til parvise samtaler og øvelser i alle øktene. Kurset legger ikke opp til deling i plenum. Det er parforholdet som er i fokus denne helgen. Det er et forskningsbasert kurs, som er tatt inn til Norge av Modum Bad. Våre kurslederne er sertifisert av Modum Bad. Kurset er religionsnøytralt og passer også for de som ikke har tilknytning til Sentrumkirken.

temaer

De temaene som gjennomgås er:

 • Innledning og presentasjon
 • Hvorfor ble vi et par
 • Forventninger
 • Kommunikasjonshinder
 • Fire faresignaler
 • Tale- og lytteteknikk
 • Hva er problemet egentlig
 • Oppgjør, tilgivelse og forsoning
 • Problemløsningsmodell
 • Vennskap og glede
 • Sensualitet og seksualitet
 • Grunnverdier og livssyn
 • Hengivenhet og forpliktelse
 • Oppsummering/grunnregler


Smittevern

Prep-kurset er i seg selv i stor grad tilpasset smittevernregler, da man sitter sammen med partner gjennom hele kurset. For øvrig tilpasses kurset til de smittevernregler som er gjeldende.

PREP SAMLIVSKURS

Få med deg høstens PREP-kurs på Sentrumkirken helgen 31. oktober til 1. november. 


Påmelding til Anita Rolén på 976 75 096 eller anita.rolen1103@gmail.com


Pris: 2450,- pr par.