gjeldende covid-19 smittevernregler for sentrumkirken

Under finner du de til enhver tid gjeldende smittevernregler vedtatt av Sentrumkirkens lederråd. 

Sist oppdatert: 03.03.21


Alle arrangementer i regi av Sentrumkirken innendørs eller utendørs er å regne som offentlig sted, hvor det forutsettes en smittevernansvarlig med de oppgaver og plikter som følger dette ansvaret, herunder å påse at det er mulig å holde nødvendig avstand, at det føres liste over fremmøtte og at nødvendig renhold er ivaretatt.


Eventuelle spørsmål kan rettes til post@sentrumkirken.net

NASJONALE, regionale OG KOMMUNALE REGLER

Regjeringen har besluttet strenge regionale tiltak i hele Viken. Tiltakene kommer i tillegg til de nasjonale tiltakene og den lokale forskriften. Hovedintensjonen er å sterkt begrense sosial kontakt, og unngå alle unødvendige reiser, som ikke er jobb og skole. 


Det er tillatt med utendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Royal Rangers kan samles i Lørenskog med deltakere fra Lørenskog.

Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.


Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

gudstjenesten

Gudstjenesten søndag 25. april blir ONLINE.


Program for søndag 25. april:

 • 11:00: Barnekirke på ZOOM (Møte-ID: 460 546 1320).
 • 11:30: LIVE strømmet gudstjeneste fra Sentrumkirken til Sentrumkirkens hjemmeside og Facebookside. Fred Håberg avslutter Prøv Jesus i 100 dager-serien.

brukerveiledning til zoom

For mange er det en terskel å på videokonferanse-plattformen ZOOM. Derfor har vi satt sammen en stegvis introduksjon som kan gjøre dette flotte, digitale møterommet tilgjengelig for flere. 


Nedenfor finner du noen enkle steg til å delta, enten du bruker iPad eller iPhone, et Android-brett eller telefon (som Samsung), eller PC/Mac.


Husk at funksjonaliteten i videorommet er den samme uavhengig av hva slags enhet du kobler deg til via:

 • En kan se og høre det de andre sier uten å dele bilde eller lyd av seg selv
 • En kan velge å forlate møtet når en selv vil, uten å be om tillatelse

1 - 2 - 3 - 4 FOR Å BLI MED PÅ ZOOM fra iPad

STEG 1: Installer Zoom på iPaden

 1. Finn ZOOM Cloud Meetings appen på App Store og last ned på iPaden din om du ikke har gjort det. 
 2. Når du skal bli med i et Zoom-møte, kan du ENTEN trykke på invitasjonslenken til møtet, som igjen vil åpne Zoom-programmet på iPaden, ELLER du kan åpne programmet på din iPad, trykke JOIN og skrive inn disse tallene som møte-ID: 460 546 1320

STEG 2: Gi nødvendige tillatelser

Første gang du skal inn i et Zoom-møte, må du gjøre følgende på vei, der du får spørsmål om det:

 • Please enter your name: Skriv navnet ditt
 • Zoom vil ha tilgang til kameraet: Trykk OK
 • Join with Video: Trykk her om du vil at andre skal se deg i møtet
 • Join without Video: Trykk her om du vil delta uten å vise ansiktet ditt. 
 • Zoom vil ha tilgang til mikrofonen: Trykk OK
 • To hear others please join audio: Trykk Call using Internett Audio

STEG 3: Koble deg til Zoom-møte

Trykk invitasjonslenken til møtet, som igjen vil åpne Zoom-programmet på iPaden, og følg anvisningen på STEG 2.


Du kan også åpne Zoom programmet på iPaden, trykke JOIN og skrive inn disse tallene som møte-ID: 460 546 1320. 


Når du er inne, kan du både se og høre andre i møtet, men din mikrofon er automatisk avslått.

For å unngå forstyrrelser, er regelen at mikrofonen er avslått hos alle som ikke snakker.

STEG 4: Hvordan delta i Zoom

Når du er inne i møtet, viser den grønne ruten hvem som snakker. 


Berør skjermen (tap) for å få fram de knappene du trenger i møtet: 

 • Leave meeting-knappen er øverst til venstre. 
 • Skift visning-symbolet er rutenettet nedenfor for å skifte mellom å se alle deltakerne (Gallery view) eller kun den som snakker (Speaker view). 
 • Mikrofon og video AV/PÅ-symbolene er øverst mot høyre.

pålogging til zoom fra andre enheter

Fra PC/Mac første gang

 1. Skriv zoom.us/join i internettleseren din
 2. Trykk Agree & Proceed på spørsmålet om å godta Cookies
 3. Skriv dette tallet i Meeting ID: 460 546 1320
 4. Om du ser meldingen "Dette nettstedet prøver å åpne Zoom Meetings", trykk Åpne
 5. Zoom lastes ned på datamaskinen og etter noen sekunder vises den blå knappen Launch Meeting, som du trykker.
 6. Gi Zoom de nødvendige tallatelser (bruk av mikrofon og kamera)
 7. Trykk Join with video
 8. Trykk Join with Computer Audio

Fra Android telefon

 1. Last ned Zoom fra Google Play og åpne programmet
 2. Trykk den blå Join knappen
 3. Skriv inn tallene 460 546 1320
 4. Trykk Call Over Internett
 5. Nederst til venstre i skjermbildet, finner du symbolet for mikrofon og kamera, som kan slås av og på


Fra iPhone

 1. Last ned Zoom fra App Store og åpne programmet
 2. Trykk den blå Join knappen
 3. Skriv inn tallene 460 546 1320
 4. Trykk Call Over Internett
 5. Nederst til venstre i skjermbildet, finner du symbolet for mikrofon og kamera, som kan slås av og på