Smågrupper

I Sentrumkirken har vi smågrupper som er mindre fellesskap der det er fokus på

- relasjon

- samtale

- inkludering

- bibel og bønn


Smågrupper gir mulighet for nære relasjoner, et mindre læringsfellesskap og et sted for å inkludere og bli inkludert.
Vi vil hjelpe deg finne en gruppe for deg.
Ta kontakt med vertskapet i søndagssgudstjenesten
eller koordinatoren for våre smågrupper Irene på sms eller ring  911 60 619