Sentrumkirkens lederteam


 • Laila Egeli Austeng, pastor

  Laila Austeng er gift med Arvid og de har 3 gutter.

  Drømmen er en menighet hvor alle trives, får spennende utfordringer man kan vokse med, hvor stadig nye kommer til og om livet krever det: kunne ta det helt med ro hos oss. Menighet er for alle livets dager.

 • Sara elisabeth Jensen, ungdomspastor

  Sara Jensen er veldig engasjert i ungdommenes liv og trivsel, det er viktig at alle blir sett og tatt hånd om. Drømmen er å se ungdommer vokse i troen på Gud, våge å ta nye utfordringer og trives som ung i dag!

 • Solveig Johnsrud, Lederrådsmedlem

  Solveig og Arvid Johnsrud har i mange år vært veldig engasjert i Sentrumkirken. Solveig møter du som møteleder og hun har et stort hjerte for arbeidet vi har for barn og unge. De har 3 voksne barn og 5 barnebarn, familien er viktig for Solveig.

 • truls Liland, lederrådsmedlem

  Truls og Kjersti Liland har begge roller i Sentrumkirken som skaper takknemlighet hos oss som samarbeider med dem. 2 barn har de og de bor i Strømmen. Truls er en av de som forkynner på gudstjenestene og han har mye å dele med forsamlingen.

 • Anita Hykkerud, lederrådsmedlem

  Anita Bekkesletten Hykkerud er gift med Dan Levi. De har fire barn og er en meget engasjert familie med stort hjerte. Anita engasjerer seg for alt i menigheten og er kontaktperson inn mot barnearbeidet.


 • Robert Østreng, Lederrådsmedlem

  Robert Østreng er gift med Susanna, og sammen leder de Tentro-arbeidet i Sentrumkirken.
  Robert er aktiv i både barne - og ungdomsarbeidet, og elsker når unge mennesker finner sin plan og hensikt i guds plan for deres liv. Å trene og utvikle unge nye ledere står sentralt i mye av det han gjør.
  På fritiden kobler han av med jakt og friluftsliv, eller et nytt prosjekt på småbruket hvor han bor.