HOVEDPASTOR I 60-80%STILLING

SENTRUMKIRKEN STRØMMEN ER EN FLERGENERASJONSMENIGHET MED CA. 200 MEDLEMMER OG EN DEL AV PINSEBEVGELSEN I NORGE. MENIGHETEN HAR EN STERK SATSNING PÅ BARNE- OG UNGDOMSARBEID, MEN HAR OGSÅ ET VARIERT TILBUD TIL VOKSNE OG ELDRE. Vi søker etter en utviklingsorientert pastor, som sammen med menighetens lederråd, vil jobbe for å realisere menighetens visjon. Den handler om at vi i felleskap ønsker å utbre Guds rike og ha en positiv innflytelse på samfunnet rundt oss. Vi ser etter en åndelig leder som bryr seg om folk, bygger robuste team, motiverer og utruster mennesker til tjeneste og formidler evangeliet på en klar og tydelig måte. 


Menigheten har mange ressurser og mennesker som bidrar frivillig på ulike områder. Vår hovedpastor vil ha en viktig rolle inn mot menighetens virksomhetsledere og stab. 


Stillingens ansvar og mandat

- Lede i tråd med menighetens visjon og verdigrunnlag

- Bygge flergenerasjonsmenighet der alle har fokus på neste generasjon. 

- Være en ressurs og pådriver for menighetens ulike virkegrener


Viktige arbeidsoppgaver

- Forkynnelse og åndelig veiledning

- Leder- og medarbeiderutvikling

- Startegi og organisasjonsutvikling

- Utvilke og lede smågruppearbeidet

- Representere menigheten utad

- Planlegge og lede lederrådsmøtene


Personlige egenskaper

- Nyskapende og mulighetsorientert

- Tenker og jobber startegisk og helhetlig 

- Er en lagspiller og teambygger 

- Har god gjennomføringsevne

- Er positiv, selvstendig og initiativrik


Kvalifikasjoner/

utdannelse og erfaring

- Har teologisk utdannelse; bachelor eller tilsvarende

- Har minimum 4-5 års relevant ledererfaring

- Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter


Sentrumkirken er en pinsemenighet og aktuelle kandidater må være motivert av og kunne identifisere seg med menighetens teologiske ståsted, visjon og verdigrunnlag


Vi kan tilby

- En meningsfull, variert og interessant jobb med mulighet for å utgjøre en forskjell i menneskers liv 

- Gode muligheter for å utvikle innholdet i egen arbeidshverdag

- Lønn etter avtale 

- Mulighet for pastorbolig


Søknadsfrist snarest. Aktuelle søker vil bli kontaktet fortløpende. 


Søknad

Søknad sendes til solveig.johnsrud@gmail.com (daglig leder). Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju før endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne, vil erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt. 


Spørsmål om stillingen kan rettes til Truls Liland, 934 76 933/

trulsliland@gmail.com eller Solveig N. Johnsrud, 452 92 690/

solveig.johnsrud@gmail.com


40 % Barne- og familieleder i Sentrumkirken
Vi søker en engasjert, samlende og tydelig leder for vårt barne- og familiearbeid. Sammen med lederrådet, de ansatte og frivillige medarbeidere, ønsker vi i felleskap å utbre Guds rike og ha en positiv og sterk innflytelse på samfunnet rundt oss.

Vi ønsker oss deg som

 • er kreativ og nytenkende og har god formidlingsevne
 • ser barns behov for gode relasjoner i kirken og en grunnfestet tro
 • kan lede og motivere, og se potensialet i den enkelte medarbeider


  Du får et

  overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av tilbud til barn og familier, samt ledelse av søndagsskolen og innføring av «Jesus hele livet»


  Kompetanse/erfaring

  relevant kompetanse og erfaring

  personlig egnethet vil bli vektlagt

 • Vi tilbyr
 •  mange erfarne medarbeidere
 •   tilbud om kurs/konferanser
 •   fleksibel arbeidstid
 •   lønn etter PFF sine satser
 • Søknad sendes til: post@sentrumkirken.net Søknadsfrist: snarest 
  Spørsmål om stillingen 
  kan rettes til:
  Solveig N. Johnsrud, 45 29 26 90 solveig.johnsrud@gmail.com