Sentrumkirken har som hjerteslag at mennesker i alle aldre får kontakt med Gud, at Han kan oppleves nær.

Ikke som en følelse, men gjennom den tro Gud gir oss (Efeserbrevet 2,8: For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.)

Her, her i verden, her i Norge, her i Strømmen, her i Sentrumkirken, her i mitt liv. Her for å gjøre, vi ønsker å være aktive og synlige i vår misjon om å gjøre Gud kjent for mennesker.

Her for å gjøre Gud nær, Gud er nær hos alle dem som søker Han (Salme 145,18 Herren er nær alle som kaller på ham,alle som kaller på ham i sannhet.) står det i Bibelen - og vi ønsker å minne folk på at Gud er søkbar. At Gud finnes og ønsker del i vårt liv. Ikke for å ta over, men for å delta. 

Her for å gjøre Gud nær - Gud ønsker å være nær, ikke distansert eller borte, han ønsker å være nær - tilstede for å hjelpe, vise omsorg og bidra med guddommelig hjelp og kraft.