Vi ser en stadig voksende kirke med helhjertede etterfølgere av Jesus, som i fellesskap utbrer Guds rike og er en positiv og sterk innflytelse på samfunnet vi er en del av.


Verdier: 

Inkluderende - For oss er det viktig at alle som kommer til Sentrumkirken kjenner seg velkomne og verdsatt som de er uansett bakgrunn, livssituasjon og ståsted.    

Helhjertede - For oss er det viktig å sette jesus først og gi oss helt til bibelen budskap om etterfølgelse. Vi ønsker å være mennesker som kjennetegnes av høy integritet (samsvar mellom liv og lære) 

Synlig - For oss er det viktig å være tilstede og delaktige i det som skjer i samfunnet og være gjenkjent som en skal og livskraftig nyetestamentlig menighet

Relevant - For oss er det viktig at alt vi gjør treffer behov hos mennesker i da og at vi kommuniserer på en måte som blir forstått. 

Nyskapende - For oss er det viktig å oppmuntre til kreativitet og nytekning. Vi ønsker å gjøre ting annerledes og på nye måter når det hjelper oss i å oppfylle vårt oppdrag som menighet.