Velkommen til Sentrumkirken

Vi i Sentrumkirken Strømmen er mennesker i alle aldre. Vi har det felles at vi tror på Gud og ønsker med våre liv å koble Gud og mennesker sammen. Når Gud elsket verden så høyt at Han gav oss sin sønn for vår frelse, ønsker vi å gi disse gode nyhetene videre. Sentrumkirken har en målsetting med alt vi gjør av aktiviteter og samlinger: "Her for å gjøre Gud nær".


Våre aktiviteter og samlinger er åpne for alle. Vi ønsker du skal trives hos oss.


Velkommen til Sentrumkirken!

Søndag i Sentrumkirken

Søndag i Sentrumkirken inneholder til vanlig

  • Lovsang, tale, info, kollekt, 
  • søndagsskole (4 år og oppover), lekerom for de mindre barna.
  • Vi avslutter sammen i kafeen med mat og prat.

De fleste søndager begynner kl. 1700,

men siste søndag i månenden har vi formiddagsmøte kl. 1100

Section Title