Våren halvårsplan

Sentrumkirkens halvårsplan gir deg oversikt over

våre gudstjenester, aktiviteter og kontaktpersoner.

Last gjerne ned planen for å ha oversikten

tilgjengelig der du trenger den.

Alle våre samlinger er åpne for deg

og du er hjertelig velkommen!Link til halvårsplan i her.

     2017

     Sentrumkirken

     ønsker at alle som

     kommer til

     gudstjenester og

     våre aktiviterer skal

     føle seg velkommen

     og inkludert!

     Dette er en verdi

     vi jobber med!